Educație

A fost și este an de an un obiectiv primordial pentru comunitate pentru:

  • acces egal şi sporit la educaţie;
  • calitate ridicată a educaţiei şi pregătirea societăţii bazate pe cunoaştere;
  • descentralizarea şi depolitizarea sistemului educativ;
  • transformarea educaţiei în resursă de bază a modernizării României;
  • considerarea investiţiei în capitalul uman ca investiţia cea mai profitabilă pe termen lung;
  • reconstrucţia învăţământului în mediul rural;
  • combinarea eficientă a educaţiei de elită cu educaţia generală;
  • compatibilizarea europeană şi scoaterea învăţământului românesc din izolarea din ultimii ani;
  • dezvoltarea instituţională a educaţiei permanente.

Școala Gimnazială nr. 1 Ion Corvin:

 

– Școala Gimnazială nr. 1 Ion Corvin

– Școala Gimnazială nr. 2 Viile

– Grădinița cu program normal Ion Corvin

– Grădinița cu program normal “Căsuța fermecată” Viile

– Grădinița cu program normal Rariștea

Administrația publică locală s-a preocupat permanent de starea clădirilor școlilor și grădinițelor, fiind realizate din bugetul propriu și cele puse la dispoziție de minister, reparații capitale, curente pentru asigurarea condițiilor optime desfășurării procesului instructiv- educativ.