Secretar General

Creat: 02.05.2011 19:02. Ultima actualizare: 29.11.2021 07:21.

Iacoboaia Cristian

Conform legilor în vigoare, secretarul general al comunei este funcţionar public de conducere, cu studii superioare juridice sau administrative.

  • Secretarul general nu poate fi membru al unui partid politic.
  • Funcţia de secretar general al comunei se ocupă pe bază de concurs sau examen, după caz, iar numirea se face de către prefect.
  • Secretarul general al comunei îndeplinește atribuțiile principale stipulate la art. 243 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ.