Viceprimar

Creat: 02.05.2011 19:49. Ultima actualizare: 11.04.2018 14:00.

MATEI VALERIU

Conform legilor în vigoare Consiliul Local alege din rândul membrilor săi – viceprimarul, cu votul secret al majorităţii consilierilor în funcţie.

  • Viceprimarul exercită atribuţiile care îi sunt delegate de către primar, în condiţiile prevăzute de art. 70 din Legea nr. 215 /  2001 privind administraţia publică locală.