Comisii

COMISII FUNCȚIONALE – MANDATUL 2020-2024

COMISII DE SPECIALITATE

 

1 – Comisia de specialitate nr. 1 – pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, administrarea domeniului public și privat al comunei:

 • Bălan Remus – Președinte
 • Cazacu George – Secretar
 • Rădulescu Marcela – membru
 • Croitoru Marin – membru
 • Tudorache Vasilica – membru

 

2 – Comisia de specialitate nr. 2 – pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, muncă și protecție socială, protecția copiilor și tineret:

 • Crețu Traian – Președinte
 • Cete Nicolae – Secretar
 • Sivriu Vasilica – membru

 

3 – Comisia de specialitate nr. 3 – pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale și sportive, culte, protecția mediului și turism:

 • Sivriu Dan – Președinte
 • Banu Maria – Secretar
 • Tudorache Vasilica – membru