Comisii

Creat: 02.05.2011 19:43. Ultima actualizare: 09.07.2020 07:20.

COMISII FUNCȚIONALE – MANDATUL 2016-2020

 

 

COMISIA  de  VALIDARE  a CONSILIULUI  LOCAL  ION CORVIN

 

Floros Tudorița – președinte

Mitea Aurora – secretar

Enică Florea –  membru

 

COMISII DE SPECIALITATE

 

1 – Comisia de specialitate nr. 1 – pentru activități economico-financiare, amenajarea teritoriului și urbanism, agricultură, administrarea domeniului public și privat al comunei:

  • Matei Valeriu – președinte
  • Mitea Aurora – secretar
  • Floros Tudorița – membru
  • Crețu Traian – membru

 

2 – Comisia de specialitate nr. 2 – pentru administrația publică locală, juridică și de disciplină, muncă și protecție socială, protecția copiilor și tineret:

  • Vasile Dumitru – președinte
  • Chirea Silvia – secretar
  • Dan Maria – membru

 

3 – Comisia de specialitate nr. 3 – pentru învățământ, sănătate și familie, activități social-culturale și sportive, culte, protecția mediului și turism:

  • Banu Maria – președinte
  • Juravle Ștefan-Ionuț – secretar
  • Enică Florea – membru